Отзыв пользователя

AO «Kaspi Bank»

от

★
Ужасный оператор
20 шилде куни 9999 га хабарластым Сымбат операторы жауап берди, заявка калдырдым, уш кунин ишинде карастырамыз, хабарлассаныз заявканызды баска операторларда корип жауап айтады деди. Бугин 23 шилде кайттан хабарластым Рахимбаев Нурым операторы жауап беруи мулдем унамады кандай заявка толык жазылмаган енди 15 кун ишинде карастырамыз деп еки соледи Каспи банктын атыннан. Маган тез арада жауап керек уш кун ишинде айтамыз дегенсиздер десем, мен емес айткан деп шыкты. Сосын мына карысып калганды ошириндерши деп ар жагыннан биреулерге сойлеп жатты. Маскара кандай жумыскерлер истейди клентпен дореки сойлеип менимен сойлескени унамады миндет кылып.